Energideklarationer

En byggnads energianvändning är oftast en stor driftskostnadsdel. Det är därför viktigt att känna till och förstå var i byggnadens energi förbrukas. När man förstår vilka delar som drar mycket energi finns ju möjlighet att se över om det finns andra lösningar som kan sänka energianvändningen. Information som är viktig för både ägare som en eventuell köpare av ett bostadsrätt.

Från den 1 januari 2014 finns det sju energiklasser, A till G, som ska göra det bättre och lättare att förstå en byggnads energianvändning.

Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning.

Här finner du föreningens fastigheternas energideklarationer.

Fastighet Adress Energideklaration
Vannagården 8 Vannagårdsgatan 214, 220 – 230 Ladda hem
Vannagården 8 Vannagårdsgatan 232 – 238 Ladda hem
Vannagården 3 Husie Kyrkoväg 19 – 27 Ladda hem
Vannagården 3 Vannagårdsgatan 216-218 Ladda hem
Vannagården 7 Husie Kyrkoväg 13 – 17 Ladda hem