Fastigheterna

Föreningen består av 4 hus fördelat på 3 fastigheter. Totalt finns 16  bostadsrätter samt 3 uthyrningslokaler.

Beteckning Adress Bostadsrätter Lokaler
       
Vannagården 8 Vannagårdsgatan 216, 220 – 230 6 1 (216)
Vannagården 8 Vannagårdsgatan 232 – 238 4 0
Vannagården 3 Husie Kyrkoväg 23 – 27 2 2
Vannagården 3 Vannagårdsgatan 218 1 0
Vannagården 7 Husie Kyrkoväg 13 – 17 3 0