Markskötsel

Brf Allén i Husie har gett uppdrag att sköta och underhålla mark och trädgård samt ansvara för vinterrenhållning till Kronholms Fastighets- och Trädgårdsservice.