Ekonomisk Förvaltning

Brf Allén i Husie har gett uppdrag att ekonomiskt förvalta fastigheten till Cymko Förvaltning. I detta ingår:

  • Bokföring
  • Redovisning
  • Hyres- och lägenhetsadministration