Historia

Brf Allén i Husie bildades och registrerades 2005 och bestod då av fastigheterna Vannagården 3 och 7 med 5 st lägenheter samt kontorslokaler för uthyrning.

Under 2006 resp 2007 uppförde föreningen ytterligare 10 st bostadsrätter i radhusform på avstyckad del Vannagården 8. Idag består föreningen av 4 st hus på de 3 ovannämnda fastigheterna. Totalt finns 16 st lägenheter/bostadsrätter samt 3 st uthyrningsenheter.

Adresserna är Husie Kyrkoväg 13-27 resp Vannagårdsgatan 216-238.