Protokoll

Protokoll från styrelsesammanträden är inte offentliga, eftersom de kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda medlemmar, men revisorerna kan läsa protokollen för din räkning.

Det är endast Protokoll från föreningsstämmor som samtliga medlemmar har rätt att ta del av.

  Protokoll Årsstämma Brf Allén i Husie 2010

Protokoll Årsstämma Brf Allén i Husie 2011 (kommer snart)