Stadgar

Har finner du föreningens stadga. Det är viktigt att du som medlem i vår bostadsrättsförening har kunskap om, samt följer, våra stadgar.

De utgör nämligen själva kärnan i våra bestämmelser – här återfinner du dina juridiska rättigheter och skyldigheter som boende i Brf Allén i Husie.

Föreningens stadgar fastställdes år 2006.

  Stadgar – Brf Allén i Husie