El


Föreningen har tecknat ett mycket förmånligt gruppavtal för Ren-El med Telge Energi.

Det innebär att du som bostadsrättsinnehavare betalar ett betydligt lägre pris för den el som din bostad förbrukar.

Ren-el även kallad grön el eller miljöel kommer från förnyelsebar energi som vind och vatten. De är oändliga energikällor, har en god utvecklingspotential och bidrar inte till växthuseffekten.

Elen faktureras kvartalsvis i efterskott och debiteringen sker via avgiftsavin.