Parkering

Brf Allén i Husie erbjuder dig som medlem flera goda parkeringsmöjligheter.

Föreningen har totalt 50 parkeringsplatser som är belägna på Vannagårdsgatan (31 platser) och Husie Kyrkoväg (19 platser) samt ett antal besöksparkeringsplatser.

Vårt parkeringsbolag

Q-Park utför kontroll av våra parkeringsplatser.

Felparkering

Skulle du råka ut för att någon står på din plats utan behörigt parkeringstillstånd, skall detta anmälas till Styrelsen, inte till Q-Park. Styrelsen meddelar Q-Park som sänder då ut en kontrollant som bötfäller personen som missbrukar parkeringsplatsen.

Förhyrda Parkeringsplatser

Varje medlem har tillgång till en obligatorisk parkeringsplats som ingår i bostaden. Föreningen skickar automatiskt ut ett parkeringstillstånd till medlemmen med angiven parkeringsplats i samband med inflyttningen.

Parkeringsavgiften faktureras månadsvis och debiteringen sker via avgiftsavin.

Uppgifter om aktuella parkeringsavgifter finner du till höger.

Icke-Medlemmar

Vi hyr även ut förhyrda platser till externa hyresgäster.
Parkeringsavgiften fakureras kvartalvis.
Uppsägningstiden är 3 månader.
Vi tillämpar kösystem.

Är du intresserad av att hyra en parkeringsplats, var vänlig fyll i en ansökan.